1.- La inscripció i la retirada del tiquet al preu de 5 euros és obligatori per a tots els concursants. El nombre de concursants serà limitat. Inscripcions fins al dia 28 de setembre a la botiga Confeccions Figols, de Joan Figols, i al Bar Sol, a la plaça Viladomat de Berga.

2.- Serà condició indispensable per a concursar-hi, presentar-se només amb la quantitat de bolets que pugui portar una sola persona i sense que la cistella o cove toqui al terra des que s’entra al tancat de la pesada fins a arribar a la bàscula. En cas contrari, quedarà exclòs del concurs.

3.- La participació al concurs serà individual.

4.- El començament i el final del concurs serà a Puigventós, al quilòmetre 7 de la carretera dels Rasos de Peguera (BV-4243), on hi haurà instal·lat el control de pes.

5.- La durada del concurs serà de les 7 a 2/4 de 12 del matí.

6.- Les cistelles s’hauran de deixar a la zona de la pesada, que es tancarà quan s’acabin les inscripcions.

7.- Els Concurs de Boletaires té tres categories:

A/ Rovellons

B/ Llenegues negres

C/ Rovelló de més pes

8.- La categoria Rovellons està dividida en tres subcategories:

A1- Subcategoria de més de 40 kg

A2- Subcategoria d’entre 20 i 40 kg

A3- Subcategoria de menys de 20 kg

9.- El primer premi de la categoria de Llenegues negres serà declarat desert si el pes dels bolets presentats és inferior a 10 kg.

10.- En la categoria del Rovelló de més pes, guanyarà un trofeu el o la concursant que presenti el rovelló de més pes. Els bolets presentats han de ser sencers i trobar-se en bon estat de conservació.

11.- El bolet guanyador de la categoria Rovelló de més pes passarà a ser propietat de la Penya Boletaire per a l’exposició de micologia.

12.- El jurat té dret a revisar totes les cistelles dels concursants i, si ho creu convenient, buidar-ne el contingut.

13.- El jurat desqualificarà els bolets presentats que hagin estat congelats, cuinats, envasats al buit o manipulats per a la seva alteració.

14.- Totes les cistelles que portin bolets no comestibles o altres objectes seran desqualificades.

15.- Els participants només podran concursar en una sola de les subcategories de rovellons.

16.- Els membres de la Penya Boletaire de Berga no hi poden concursar.

17.- Els concursants tenen dret a demanar la comprovació de les cistelles guanyadores.

18.- Les decisions del jurat seran inapel·lables.

19.- Per respecte a la natura, els bolets es colliran correctament.

 

Els premis que s’atorgaran seran els següents:

Rovellons:

A1- Subcategoria de més de 40 kg

1r.        200 € + trofeu especial

2n.       150 €

A2- Subcategoria d’entre 20 i 40 kg

1r.        150 € + trofeu especial

2n.       100 €

A3- Subcategoria de menys de 20 kg

1r.        120 € + trofeu especial

2n.       90 €

3r.        60 €

4t.        50 €

5è.       40 €

6è.       30 €

Resta:  premi de consolació

Llenegues negres:

1r.        120 € + trofeu llenega

2n.       90 €

3r.        60 €

Rovelló de més pes:

1r.        Trofeu rovelló

La teva consulta

Envia'ns un missatge i et respondrem el més aviat possible!

Start typing and press Enter to search

Atenció!!


La Junta de la Penya Boletaire de Berga, ha decidit ENDARRERIR els actes de la festa dels bolets del dia 1 d’octubre de 2017 i traslladar-los al diumenge dia 29 d’octubre d’enguany.


Davant el moment d’excepcionalitat política a Catalunya i el caire que estan prenent els esdeveniments, s’ha cregut oportú posposar la celebració dels actes del 61è Concurs de boletaires i de la falla al proper 29 d’octubre de 2017.

 

Atentament la Junta de la Penya Boletaire de Berga