1.- La inscripció i la retirada del tiquet al preu de 5 euros és obligatori per a tots els concursants. El nombre de concursants serà limitat. Inscripcions fins al divendres, setmana anterior al concurs, a la botiga Confeccions Figols i al Bar Sol, a la plaça Viladomat de Berga.

2.- Serà condició indispensable per a concursar-hi, presentar-se només amb la quantitat de bolets que pugui portar una sola persona i sense que la cistella o cove toqui al terra des que s’entra al tancat de la pesada fins a arribar a la bàscula. En cas contrari, quedarà exclòs del concurs.

3.- La participació al concurs serà individual.

4.- El començament i el final del concurs serà a Puigventós, al quilòmetre 7 de la carretera dels Rasos de Peguera (BV-4243), on hi haurà instal·lat el control de pes.

5.- La durada del concurs serà de les 7 a 2/4 de 12 del matí.

6.- Les cistelles s’hauran de deixar a la zona de la pesada, que es tancarà quan s’acabin les inscripcions.

7.- Els Concurs de Boletaires té tres categories:

A/ Rovellons

B/ Llenegues negres

C/ Rovelló de més pes

8.- La categoria Rovellons està dividida en tres subcategories:

A1- Subcategoria de més de 40 kg

A2- Subcategoria d’entre 20 i 40 kg

A3- Subcategoria de menys de 20 kg

9.- El primer premi de la categoria de Llenegues negres serà declarat desert si el pes dels bolets presentats és inferior a 10 kg.

10.- En la categoria del Rovelló de més pes, guanyarà un trofeu el o la concursant que presenti el rovelló de més pes. Els bolets presentats han de ser sencers i trobar-se en bon estat de conservació.

11.- El bolet guanyador de la categoria Rovelló de més pes passarà a ser propietat de la Penya Boletaire per a l’exposició de micologia.

12.- El jurat té dret a revisar totes les cistelles dels concursants i, si ho creu convenient, buidar-ne el contingut.

13.- El jurat desqualificarà els bolets presentats que hagin estat congelats, cuinats, envasats al buit o manipulats per a la seva alteració.

14.- Totes les cistelles que portin bolets no comestibles o altres objectes seran desqualificades.

15.- Els participants només podran concursar en una sola de les subcategories de rovellons.

16.- Els membres de la Penya Boletaire de Berga no hi poden concursar.

17.- Els concursants tenen dret a demanar la comprovació de les cistelles guanyadores.

18.- Les decisions del jurat seran inapel·lables.

19.- Per respecte a la natura, els bolets es colliran correctament.

 

Els premis que s’atorgaran seran els següents:

Rovellons:

A1- Subcategoria de més de 40 kg

1r.        200 € + trofeu especial

2n.       150 €

A2- Subcategoria d’entre 20 i 40 kg

1r.        150 € + trofeu especial

2n.       100 €

A3- Subcategoria de menys de 20 kg

1r.        120 € + trofeu especial

2n.       90 €

3r.        60 €

4t.        50 €

5è.       40 €

6è.       30 €

Resta:  premi de consolació

Llenegues negres:

1r.        120 € + trofeu llenega

2n.       90 €

3r.        60 €

Rovelló de més pes:

1r.        Trofeu rovelló

La teva consulta

Envia'ns un missatge i et respondrem el més aviat possible!

Start typing and press Enter to search